Beliggenhet:

Boligfeltet ligger ca.7 km sør/sør-øst for Selbu sentrum.
Det er ca 1.5 km til barnehage, og ca 3 km til barneskole.
Flott utfartsterreng i umiddelbar nærhet med gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.
Tomteområdet ligger i en vestvendt skråning med fin utsikt over Øverbygda – og mot Selbusjøen.

Adkomst

Se kart som viser ankomst til boligfeltet.

Beskrivelse av tomtene

Boligfeltet har 8 tomter med en størrelse på ca 1 200 m2 og de fleste egner seg til bolig med sokkel.
Vei / Vann / Avløp / El er ført inn på tomtene.
Boligene knyttes til privat veg som fra før har tilknytning fra 9 boenheter.
Vann- og avløpsanlegg overtas av kommunen når utbyggingen er ferdigstilt.

Priser.

400 000 – 500 000 kr.
Tomt 2, 4, 5 og 6 er solgt.

Kontakt:

Jan G. Uthus      Tlf. 958 30 269
e-post kontakt@gjelhaugen.no